Vaaliteemat

Hauskassa kaupungissa

…katkaistaan eriarvoistumiskehitys

 • Sekoittavaa kaavoitus- ja asuntopolitiikkaa, ehkäistään asuinalueiden eriarvoistumista
 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn
 • Palvelut yhdelle luukulle

…asutaan ja liikutaan ekologisesti

 • Enemmän pyöräteitä ja -kaistoja
 • Turkuun ei tarvita toriparkkia
 • Pikaraitiotie on rakennettava
 • Rakennetaan tiiviisti ja vanhaa kunnioittaen

…päätetään avoimemmin

 • Suoria sitovia kansanäänestyksiä kaupunkilaisille tärkeistä asioista.
 • Turkulaisten on voitava vaikuttaa asioihinsa myös vaalien välillä.
 • Kaupunginvaltuuston kokoukset on saatava julkisiksi nettiin
 • Lautakunnat avoimiksi

…on elävää kaupunkikulttuuria

 • Lisää kivijalkakauppoja, viihtyisää kaupunkitilaa ja tiloja joissa voi olla ostamatta mitään.
 • Tarpeetonta byrokratiaa on purettava omaehtoisen toiminnan tieltä.

 

Aleksin vastauksia vaalikoneisiin: